Liên hệ
Công Ty TNHH MTV DV Vận Tải Kim Ngọc Tài
Địa chỉ: 39 Lý Nhân Tông, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 05113 624 888 - Di động: 05113 624 888
Fax: 05113 624 457
Email: support@kimngoctai.com


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn